آموزشگاه کابوک

آموزشگاه کابوک

آدرس : کرمانشاه.ابتدای سی متری دوم .بعد از دادگاه تجدیدنظر
وب سایت : @kabookinstitute
تلفن: 08338212545

معرفی آموزشگاه کابوک

در این آموزشگاه سعی می‌شود محصلین به گونه‌ای در ابعاد مختلف تربیت شوند که با توانمندی روحی و جسمی و برخورداری از بهداشت روانی لازم، زندگی دنیوی و اخروی نیکوئی داشته و انسان مفیدی برای خود، خانواده و جامعه باشند.
هدف اصلی ترویج مهارت در جامعه و دستیابی به شغلی پایدار است.
در قسمت زیر به پاره‌ای از این فعالیت‌ها اشاره می‌شود، امید که با استعانت از خداوند و همراهی خانواده و ظرفیت کارآموزان و زبان آموزان و بضاعت بشری مربیان، چشم انداز زیر محقق شود. به یقین اهداف واقعی تربیت انسانها بسی فراتر از تقریرات بشری است.
دانش پژوهان این آموزشگاه با آگاهی از این حقیقت که “هدایت واقعی از اوست” خود را در معرض این نسیم قرار می دهند، تا به قدر تلاش، ظرفیت، علاقه‌مندی، آراسته به زیور انسانیت گردند.

کلاس های آنلاین

 مشاوراملاک و خودرو مرداد دو

مشاوراملاک و خودرو مرداد دو

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز ساعت 15
غیر فعال
 مشاوراملاک و خودرو تیر دو

مشاوراملاک و خودرو تیر دو

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز ساعت 15
غیر فعال
 مشاوراملاک و خودرو مردادیک

مشاوراملاک و خودرو مردادیک

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز ساعت 15
غیر فعال
 مشاوراملاک و خودرو تیر یک

مشاوراملاک و خودرو تیر یک

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز ساعت 15
غیر فعال
 مشاوراملاک و خودرو خرداد دو

مشاوراملاک و خودرو خرداد دو

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز ساعت 15
غیر فعال
 مشاوراملاک خرداد یک

مشاوراملاک خرداد یک

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • ۱۵
غیر فعال
 املاک و خودرو اردیبهشت دو

املاک و خودرو اردیبهشت دو

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز 15الی 19
غیر فعال
 عکاسی

عکاسی

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • ساعت۱۵ روز فرد
غیر فعال
 مشاور املاک و خودرو فروردین

مشاور املاک و خودرو فروردین

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز ساعت 15
غیر فعال
 مشاوراملاک و خودرو اسفندد

مشاوراملاک و خودرو اسفندد

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز ساعت 15
غیر فعال
 مشاوراملاک و خودرو بهمن دو

مشاوراملاک و خودرو بهمن دو

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز ساعت 15
غیر فعال
 مشاوراملاک و خودرو بهمن

مشاوراملاک و خودرو بهمن

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز ساعت 15
غیر فعال
 مشاور املاک 25

مشاور املاک 25

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هر روز ساعت 15
غیر فعال
 مشاوراملاک و خودرو ۱۸

مشاوراملاک و خودرو ۱۸

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • عصرها ۱۵ الی ۱۹
غیر فعال
 متصدی بنگاه املاک و خودرو 8خرداد

متصدی بنگاه املاک و خودرو 8خرداد

 •    آنلاین
 • کلاس گروهی
 • کلاس فعال نیست
 • هرروز 15 الی 19
غیر فعال